ANDA DIPENJURU MANA?

October 6, 2008

Saya bukanlah Pakar Bahasa tetapi saya mampu membuat telahan.  Mulai 10 haribulan nanti semua kita, mahu ta` mahu terpaksa bercakap mengenai PENJURU.   Berpandu kepada cara Haji Hasbullah Awang menyorot  satu-satu peristiwa, kita juga boleh  sendiri-sendiri mendeklimasinya seperti   teks   berikut:

“Nombor Satu Dua PENJURU  dari penjuru Gua dan penjuru Pekan. Nombor Dua pula Lima PENJURU keseluruhannya dari Selatan mungkin ada Satu  dari Utara.  Kedua-dua slot ini  kenyataan yang tepat ialah “make or break”.  Nombor Tiga  pula besar kemungkinan lebih 10 PENJURU kerana untuk Slot ini  ungkapannya ialah “nothing to loose”.

Bagi Slot yang berikutnya  jumlah PENJURU  tidak diambil kira sebab ianya   telah menjadi  “anybody`s  race”

Bagi menjawab soalan pada Tajuk Rencana:

Hamparkan Permaidani dari baldu berwarna Biru. Boleh dihuni beribu-ribu dan tidak mampu dikongkong PENJURU.