ANDA DIPENJURU MANA?

Saya bukanlah Pakar Bahasa tetapi saya mampu membuat telahan.  Mulai 10 haribulan nanti semua kita, mahu ta` mahu terpaksa bercakap mengenai PENJURU.   Berpandu kepada cara Haji Hasbullah Awang menyorot  satu-satu peristiwa, kita juga boleh  sendiri-sendiri mendeklimasinya seperti   teks   berikut:

“Nombor Satu Dua PENJURU  dari penjuru Gua dan penjuru Pekan. Nombor Dua pula Lima PENJURU keseluruhannya dari Selatan mungkin ada Satu  dari Utara.  Kedua-dua slot ini  kenyataan yang tepat ialah “make or break”.  Nombor Tiga  pula besar kemungkinan lebih 10 PENJURU kerana untuk Slot ini  ungkapannya ialah “nothing to loose”.

Bagi Slot yang berikutnya  jumlah PENJURU  tidak diambil kira sebab ianya   telah menjadi  “anybody`s  race”

Bagi menjawab soalan pada Tajuk Rencana:

Hamparkan Permaidani dari baldu berwarna Biru. Boleh dihuni beribu-ribu dan tidak mampu dikongkong PENJURU.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: